webtrees

My family tree

Statistikk
My family tree
Slektstreet blei sist oppdatert 24. mars 2014.
Personar228
Menn120
52,6%
Kvinner108
47,4%
Tal på etternamn70
Familiar83
Kjelder11
Medieobjekt5
Arkiv0
Tal på hendingar313
Tal på brukarar1
Tidlegaste fødselsår1750David B. Prince
Fødsel 1750 - Sussex, Virginia, USA
Død 1792 (Alder 42) - Johnson City, North Carolina
Seinaste fødselsår2014Denne informasjon er privat, og kan ikkje synast.
Tidlegaste dødsår1792David B. Prince
Fødsel 1750 - Sussex, Virginia, USA
Død 1792 (Alder 42) - Johnson City, North Carolina
Seinaste dødsår2010 Henrietta Louise Willis
Fødsel 27. februar 1915 19 - Brooklyn, Kings, NY
Død 16. mai 2010 (Alder 95) - Saint Louis, MO
Person som har levd lengst95Henrietta Louise Willis
Fødsel 27. februar 1915 19 - Brooklyn, Kings, NY
Død 16. mai 2010 (Alder 95) - Saint Louis, MO
Gjennomsnittsalder ved død67Menn: 66   Kvinner: 69
Familie med flest born12Denne informasjon er privat, og kan ikkje synast.
Gjennomsnittleg tal på born pr. familie1,77 
Syn statistikk i grafisk format

Mest nytta etternamn

Nyhende
Notis om nyhende er ikkje lagt inn.
Favorittar
Biletserie

På denne dag
Ingen hendingar finnast for i dag.