webtrees

My family tree

Thống Kê
My family tree
Cây gia đình này cập nhật lần cuối 24 Tháng Ba 2014.
Các cá nhân228
Nam120
52,6%
Nữ108
47,4%
Tổng số họ70
Gia đình83
Nguồn11
Tài liệu5
Kho lưu trữ0
Tổng số sự kiện313
Tổng số thành viên1
Năm Sanh Xa Vời Nhất1750David B. Prince
Sinh 1750 - Sussex, Virginia, USA
Chết 1792 (Tuổi 42) - Johnson City, North Carolina
Năm Sanh Gần Đây Nhất2014Chi tiết của người này không được bộc lộ.
Năm chết xa nhất1792David B. Prince
Sinh 1750 - Sussex, Virginia, USA
Chết 1792 (Tuổi 42) - Johnson City, North Carolina
Năm chết gần nhất2010 Henrietta Louise Willis
Sinh 27 Tháng Hai 1915 19 - Brooklyn, Kings, NY
Chết 16 Tháng Nam 2010 (Tuổi 95) - Saint Louis, MO
Người sống lâu nhất95Henrietta Louise Willis
Sinh 27 Tháng Hai 1915 19 - Brooklyn, Kings, NY
Chết 16 Tháng Nam 2010 (Tuổi 95) - Saint Louis, MO
Tuổi trung bình lúc chết67Nam: 66   Nữ: 69
Gia đình đông con nhất12Chi tiết của người này không được bộc lộ.
Số con trung bình trong mỗi gia đình1,77 
Xem thống kê dạng biểu đồ

Tên họ thông thường nhất

Tin tức
Không có bài mới nào.
Mục yêu thích
Chiếu hình

Vào ngày này
Không có chuyện gì cho ngày hôm nay.